Dlaczego podręczniki Nowej Ery są takie popularne?

Biorąc pod uwagę rozważania nad myślą o współczesnym podręczniku (np. wydawnictwa Nowa Era podręczniki), warto odnieść się do opinii nauczycieli, którzy odpowiedzieli na pytanie o ich oczekiwania związane z podręcznikiem, które mogą umożliwić wyznaczenie współczesnych celów dydaktycznych.

Jakie cechy posiadają podręczniki Nowej Ery?

Pedagodzy wskazywali na elementy, które w ich opinii zwykle ułatwiają organizację zarówno przebiegu lekcji, jak i realizację określonych celów dydaktycznych określonych w programie nauczania, które wydawnictwa Nowa Era podręczniki posiadają. Według nauczycieli te podręczniki razem z innymi podręcznikami z danego przedmiotu tworzą spójną całość, zawierają podstawowe informacje dotyczące danego zagadnienia, pozbawione zbędnych opisów. Posiadają one przejrzysty dla ucznia układ. Są one napisane zrozumiałym językiem, dostosowanym do stopnia ucznia. Podręczniki te zawierają krótkie, wyraziste zakończenie po każdej fazie (obejmuje to wszelkie powtórzenia.

Jakie inne dodatkowe elementy posiadają te podręczniki?

Podręcznik Nowej Ery dostarcza dokładnego, logicznie dobranego materiału ilustracyjnego, takiego jak:

  • mapy,
  • obrazy,
  • diagramy.

Jest to elementy ważny ze względu na częsty brak pomocy w szkołach. Zawiera on także ciekawe fakty, szczegóły dla zainteresowanych uczniów oraz posiada skorelowane, odpowiednio dobrane tematycznie oprawy multimedialne i metodyczne za pomocą przewodników metodycznych, jednostek zadań, zeszytów ćwiczeń. Znajdziemy tu również wyodrębnianie głównej treści i elementów z innych druków artystycznych.

Wartość merytoryczna podręczników Nowej Ery

Każdy podręcznik tego wydawnictwa posiada zalecenia dotyczące eksperymentów, badań, obserwacji, możliwe również w domu. Znajdziemy tu także wykresy z opisem, przykładami deszyfrowania zjawisk i procesów według nich. Ten podręcznik traktuje naukę całościowo, odwołuje się do myśli o integracji i powiązaniu treści, wyjaśnia dokładnie abstrakcyjne zagadnienia (opisy bywają bardzo szkicowe). Jego artykuły są dostosowane do wymagań egzaminacyjnych. Zawiera on także próbki zjawisk i procesów z najbliższego otoczenia ucznia oraz udostępnia zdjęcia z opiniami i opisami. Każdy podręcznik posiada też słownik zwrotów, najważniejszych terminów. Istnieje wyraźna zależność dotycząca treści między rozdziałami oraz wzmianki o wcześniejszych informacjach. Ma on też propozycje dotyczące zajęć terenowych, a także gier dydaktycznych.

Edukacja autorstwa freepik - pl.freepik.com